Emotioneel bewustzijn – Ekman, Dalai Lama | Boekrecensie

 

Emotioneel bewustzijn; over het bereiken van psychologisch evenwicht en compassie.

Een conversatie tussen de Dalai Lama & Paul Ekman. Onder red. van Paul Ekman

Samenvatting

Een topwetenschapper, Paul Ekman, die emoties experimenteel onderzocht, gaat in dialoog met de Dalai Lama. Zij praten over obstakels voor constructieve emotionele ervaringen: de refractaire periode, de emotionele scripts, en over de moeilijke emoties van woede, wrok en haat. Wat kun je eraan doen? Compassie is geen emotie, zegt Ekman, wel zegt Dalai Lama. Zij overleggen hoe de grenzen van de compassie te verleggen zijn door scholing, en wat de rol van dankbaarheid en vreugde is.

Vier episodes die mij troffen

1. Geen woede meer

Hoe Paul Ekman onderzoekt wat een persoonlijke ontmoeting met de Dalai Lama met de emotionele grondtoestand kan doen. Dit doet hij naar aanleiding van zijn eigen ervaring: na 15 minuten persoonlijk contact met de Dalai Lama was hij zeven maanden lang vrij van woede-episodes die hem voordien meerdere keren per week overvielen. (p. 241-8) Het mysterie van goedheid blijft.

2. Wie leert mindfulness makkelijker?

Een vermoeden van Ekman: Het verschil in gemak waarmee personen mindfulness en meta-aandacht aanleren wordt mede bepaald door hun emotionele profiel. Iemand die snel heel boos wordt, zal meer moeite hebben om zich de impuls vóór de daad bewust te zijn dan iemand die langzamer boos wordt. Die laatste zal mindfulness makkelijker leren, maar heeft het ook minder nodig (p. 61).

3. Vier gradaties van empathie

Ekman beschrijft vier toestanden van empathie, waarmee de Dalai Lama instemt: – emotieherkenning – emotieresonantie – compassie – altruïsme.

4. Wetenschap?

Het advies van zowel DL als Ekman: neem altijd een niet-mediteerder in het onderzoeksteam op (p. )

Boekgegevens

Voor wie?

Het is geen zelfhulpverbeterboek, maar wel een goede verdieping om de eigen emotionele patronen beter te begrijpen. Voor de mindfulnesstrain/st/er is het een waardevolle aanvulling op de leerstof over moeilijke emoties.

Boek is vervolg op

1. Destructieve emoties: een dialoog met de Dalai Lama. Daniel Goleman. Amsterdam: Contact, 2003. (Vertaling van: Destructive emotions. Neew York: Bantam books, 2003. 2. Gegrepen door emoties: wat gezichten zeggen. Paul Ekman. Amsterdam: Nieuwezijds, 2003. (Vert. van Emotions reveialed: recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life. New York, Owl Books).

Boekreferentie

Emotioneel bewustzijn; over het bereiken van psychologisch evenwicht en compassie. Een conversatie tussen de Dalai Lama & Paul Ekman. Onder red. van Paul Ekman. Amsterdam: Nieuwezijds, 2008. Vert. van Emotional awareness – overcoming the obstacles to psychological balance and compassion.A conversation between the Dalai Lama and Paul Ekman. New York, Times Books, 2008. ISBN 978 90 5712 2897  
Recensent ©Anja Edwards van Muijen, 2016